Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում

Սուսեամարտի միջազգային բաց մրցաշարի լուսաբանում

Եռամարտի կազմակերպումը հյուսիսային դպրոց-պարտեզում

Մասնախմբի բլոգների ուսումնասիրություն, նախագծային փաթեթի մշակում

Սովորողի ընտրության ուղեկցում՝ 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23

Հերթապահություն երթուղիների կայարանում՝ 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23

Advertisement

2 thoughts on “Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s