Ճամբարի մարզական բաղադրիչը

Ֆիզիկական մարզված վիճակը պայմանավորում է մարդու` տրամադրությունը, առողջությունը, ակտիվությունը և էներգիան։

Ճամբարի կարևոր մի մաս է նաև մարմնակրթությունը։

One thought on “Ճամբարի մարզական բաղադրիչը”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s