Հեծանվավարություն. Ուսումնական նախագիծ

Նախագծի մասնակիցներ՝ Հյուսիսային դպրոցի սովորողներ
Ժամանակահատվածը՝ շուրջտարյա
Նպատակը և խնդիրները՝ 

Սովորողների մոտ զարգացնել  հեծանիվ վարելու  հմտությունները և կարողությունները:

Նպաստել  առողջ ապրելակերպի զարգացմանը, ֆիզիկակական ակտիվության  և ճկունության զարգացմանը։

Ընթացքը՝

Նախ  սովորողների հետ իջնում ենք բակ, ապա հիշեցնում ենք հեծանվավարության կանոնները

Ընտրում ենք համապատասխան հեծանիվները, ապա նրանք բաժանվում են խմբերի և  սկսում են վարել 

Անհրաժեշտության դեպքում օգնում ենք սովորողներին

Արդյունքում՝

Սովորողը սկսում է ինքնուրույն հեծանիվ վարել

ավելի ճկուն և համարձակ է դառնում

Արդյունքները կհրապարակվեն իմ ուսումնական բլոգում։

Advertisement

7 thoughts on “Հեծանվավարություն. Ուսումնական նախագիծ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s