Մանկավարժական աշխատողին վերաբերող կարգ․ Աշխատողների բացակայությունների, նրանց փոխարինման կազմակերպման կարգ

Աշխատողների հաշվառումը, ներկա-բացակա, ուշացում, փոխարինում և այլն իրականացվում է գրասենյակի ղեկավարի կողմից։ Յուրաքանչյուր աշխատակից պարտավոր է գրավոր կերպով զեկուցել սպասվելիք բացակայությունների վերաբերյալ, աշխատակիցը առանց բժշկական թղթի աշխատակցին կարող է տրվել իր համար սահմանված արձակուրդից օրեր։

Աշխատակիցների գրանցումը իրականացվում է առավոտյան։ Նաև գրանցամատյանում գրանցվում է աշխատակցի ուշացումները։ Ճշտապահությունը շատ կարևոր է, հատկապես, մանկավարժի աշխատանքում։

Բացակայությունների վերաբերյալ նախապես տեղեկացնելու անհնարինության դեպքում անձամբ կամ զանգով տեղեկացնում է գործատուի գրասենյակին։

Կրթահամալիրից դուրս աշխատանքային ժամին որևէ մասնագիտական աշխատանք իրականացնելիս մասնագետը պետք է տեղյակ պահի իր անմիջական ղեկավարին, կից նաև ներկայացնի հրավերը, հիմնավորումներ, ինչպես նաև մասնակցության ժամերը և օրերը։

Մանկավարժական աշխատողի փոխարինումը իրականացվում է դպրոցի ղեկավարի հրամանով։

Աշխատակցի բացակայության դեպքում, աշխատակիցը պարտավոր է տեղեկացնել գրավոր կերպով բացակայության մասին, ինչպես նաև ներկայացնել պայմանավորվածություն փոխարինող մասնագետի հետ։

Յուրաքանչյուր աշխատանքում, որակյալ աշխատանքի գրավականը բարձր պատասխանատվությունն է և աշխատանքին բարձր պատասխանատվությամբ վերաբերելը, այս ամենը ապահովում են աշխատանքային կանոնակարգերը։

Կանոնակարգում կցանկանաի գործողումների մասով ավելացնել ավելի հաճախակի գործուղումների կազմակերպում, որը կնախաձեռնի կրթահամալիրը, մասնագիտական նոր որակների ձեռքբերման և հմտությունների կատարելագործման նպատակով, ինչպես նաև փորձի փոխանակմանը միտված։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s