Միասին սովորենք շուտասելուկներ և հանելուկներ

Իրականացման ժամանակահատվածը՝ մարտի 29_ից ապրիլի 4_ը
Վայր՝ Քոլեջ

Մասնակիցներ՝ Քոլեջի նախակրթարանի սաներ, ծնողներ, դաստիարակներ։

Նպատակը՝ Սաների մոտ զարգացնել խոսքային ապարատը, տրամաբանությունը և խմբային աշխատանքը

Տեսասակը` ճանաչողական համագործակցային, խմբային

Խնդիր՝ Զարգացնել շուտ կողմնորոշվելու, արագ տրամաբանելու և խոսելու հմտությունները

Ընթացքը՝

Սաներին սովորեցնել շուտասելուկներ և հանելուկներ

Խաղերի միջոցով ներկայացնել կենդանիների մասին հանելուկները՝ հանելուկը կարդալուց հետո սաները փորձում են արագ կողմնորոշվել և կենդանուն բնութագրող ձայնային ելևէջներով ներկայացնել ճիշտ պատասխանը:

Սաները բաժանվում են խմբերի և փորձում մրցել, թե որ խումբը կհաղթի շուտասելուկներ ասելիս

Արդյունքը`
Սաների տրամաբանության և կողմնորոշվելու ունակությունների զարգացում, խոսքային ապարատի զարգացում

Հանելուկներ`

Մորուք ունի, պապիկ չէ,

Պոզեր ունի, ցլիկ չէ,

Կաթ է տալիս կովիկ չէ։

Այծ
Կարմիր տոտիկ,

Երկար վզիկ,

Շատ է սիրում

Լողալ ջրում,

Համարյա միշտ

Չոր է մնում։

Սագ
Պուճուր կծիկ, երկար պոչիկ,

Սիրում է նա համեղ պանիր,

Ուտում մանր հացահատիկ։

Մուկ
Ձմեռվա ցրտին՝ շրջում է տխուր, փշրանք տեսնելիս՝ ճտճտում-պարում, ո՞ր հավքն է, գիտե՞ս, տխուր ոստոստում, կանաչ գարուն է անվերջ երազում։

Ճնճղուկ
Մարդուն մոտիկ ու մտերիմ կենդանի է հավատարիմ, հսկում է նա փողոց ու բակ, չի ընդունում ոչ մի կաշառք։

Շուն
Շուտասելուկներ
Շահը Շահին ասաց՝ Շահ,

Կլինի՞ Շահը անշահ։

— Շահը՝ անշա՞հ,֊ Շահն ասաց, —

Եթե անշահ է, էլ ի՞նչ Շահ։
Մեր բակում կա տասը տանձի ծառ, տասը տանձի ծառին՝ տասը ծանր տանձ:
Կվազվզեն իրար հետև,

Կպախկվեն դռան հետև:

Նախագծի ամփոփումը, կներկայացվի նկարաշարի և տեսաֆիլմի տեսքով

Ավելն ասաց ավելին՝

Չփափագես ավելին,

Քանի սենյակ էլ մաքրես՝

Չես հասնի ցախավելին:

Սարի ուսին սիրուն լուսին, սիրուն լուսին` սարի ուսին։
Արտին մոտիկ` մոռ ու մորի, 

Մռռան կատուն կտրորի:
Ցոլակը ցատկեց 

Ցից ցանկապատից, 

Ցանկապատը ցնցվեց 

Ցոլակի ցատկից:
Բացված վարդին պետք չեն զարդեր,

Քանզի զարդ է բացված վարդն էլ:

3 thoughts on “Միասին սովորենք շուտասելուկներ և հանելուկներ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s